Regulamin obowiązuje każdego Klienta Księgarni internetowej SDK (zwanego w niniejszym Regulaminie "Klientem"), niezależnie od wybranego przez niego sposobu zamówienia towaru.

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Przyjmujemy zamówienia złożone za pośrednictwem strony internetowej, telefonicznie (tel. 58 777 43 28 lub 777 36 81) lub mailowo.
 2. Oferta księgarni internetowej SDK ma charakter wiążący przez okres jej prezentacji na stronie sdk.info.pl i do czasu wyczerpania zapasów danego tytułu w magazynie.
 3. SDK  dokłada wszelkich starań, aby oferta precyzyjnie odzwierciedlała rzeczywistość. Ze względu na możliwość wystąpienia błędów podczas aktualizacji ( stanów magazynowych, cen, parametrów technicznych ) informacje zawarte na stronach księgarni nie mogą być traktowane jako oferta w świetle wymogów Kodeksu Cywilnego. ( o ile nie zaznaczono inaczej).
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest założenie indywidualnego konta Klienta.
 5. Zamówienia realizowane są według kolejności ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów.
 6. Cena wyświetlana przy tytule nie obejmuje opłaty za dostawę. Na ostateczny koszt zamówienia składa się cena towaru plus cena przesyłki uzależniona od wybranego przez Klienta rodzaju płatności.
 7. Zamówiony towar na terenie Polski dostarcza firma kurierska inPost - koszty wysyłki przy przedpłacie wynoszą: 21,00 zł, w wypadku zapłaty przy odbiorze (za pobraniem): 23,00 zł
 8. Koszty i forma wysyłki za granicę powinny być uzgodnione z SDK.
 9. Koszt wysyłki pokrywa Klient. Przy zamówieniach przekraczających kwotę 350,00 zł brutto - koszt wysyłki na terenie Polski pokrywa SDK.
 10. Klient wybiera w formularzu zamówienia wiążący sposób zapłaty i przesyłki. W tytule zapłaty należy podać NUMER ZAMÓWIENIA. Nr konta, na jaki należy dokonać przelewu:                                              mBank 21 1140 2017 0000 4402 0977 5737
 11. Towar wysyłamy w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia (w przypadku płatności przy odbiorze) lub od dnia wpływu przedpłaty na konto SDK.
 12. Od ceny detalicznej udzielamy rabatu, który jest uwzględniony w formularzu zamówienia.
 13. Do wysłanego towaru dołączamy fakturę lub paragon, którą należy zachować w wypadku reklamacji.
 14. Dokonując zakupu w księgarni internetowej SDK Klient automatycznie zgadza się na wystawienie faktury VAT bez podpisu lub wystawienie paragonu.
 15. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.) dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych sdk.info.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich modyfikacji.

ZWROTY

 1. Klient ma prawo dokonać w ciągu 14 dni zwrotu towaru bez podania przyczyny. Termin liczy się od dnia odebrania przesyłki przez Klienta. W takim przypadku SDK zwróci otrzymane od Klienta płatności.
 2. Klient może poinformować o odstąpieniu od umowy mailem wypełniając odpowiedni formularz i wysyłając go na adres sdk@sdk.info.pl lub składając oświadczenie na piśmie. Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia:
 3. Sprzedaż Dobrej Książki Alicja Bartosińska, 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 3:
  Ja (imię i nazwisko Klienta) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: (nazwy kupionych przedmiotów)
  Data zawarcia umowy to (data), data odbioru przedmiotów (data)
  Imię i nazwisko: (imię i nazwisko kupującego)
  Adres: (adres klienta)
  Data: (data odstąpienia od umowy)
  Podpis: (tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej)
 4.  Klient nadaje przesyłkę na adres: Sprzedaż Dobrej Książki Alicja Bartosińska, 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 3
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi koszt odesłania towaru do wysokości 11,50 zł.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach zakupów w SDK nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić.
 7. Sprzedaż Dobrej Książki Alicja Bartosińska 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 3 oświadcza, iż zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy bez wad z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

REKLAMACJE

 1. Klient może składać SDK reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sdk@sdk.info.pl lub w formie pisemnej na adres SDK. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, dowód zakupu towaru
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji SDK zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. SDK rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 5. Reklamacje rozpatrujemy tylko w wypadku odesłania przez Klienta do SDK wadliwego towaru wraz z fakturą (paragonem).Klient nie pokrywa kosztów ponownego przesłania towaru w wypadku rozpatrzenia reklamacji na jego korzyść.

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z momentem opublikowania go na niniejszej stronie internetowej.
 2. SDK zastrzega sobie prawo do zmiany w Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu ich na niniejszej stronie internetowej.